ورود / عضویت
ورود / عضویت

دیالوگ تصادفی

Brooklyn (2015)

وقتی پدرت فوت کرد، به خودم گفتم نباید زیاد غصه بخورم چون شما دو تا رو دارم. وقتی رفتی آمریکا باز هم همین حرف ...

آخرین تریلر ها