ورود / عضویت
ورود / عضویت

دیالوگ تصادفی

Apocalypto (2006)


ترس مثل یه مرضه
کسی که مجذوب ترس بشه، ترس تا درون روحش نفوذ میکنه و آرامشت رو ازت میگیره.

آخرین تریلر ها